unnamed-65 unnamed-52 unnamed-53 unnamed-54 unnamed-55

Dla stałych klientów

bilet miesięcznyBilet Miesięczny

Dedykowany dla osób często korzystających z połączenia na danej trasie. Bilet miesięczny ważny jest od 1-szego do końca miesiąca.
Do wyrobienia takiego biletu potrzebny jest dowód osobisty

Bilet Ulgowy Miesięczny

Dedykowany dla uczniów/studentów/nauczycieli oraz dzieci niepełnosprawnych często korzystających z połączenia na danej trasie.

Bilet ulgowy miesięczny ważny jest od 1-szego do końca miesiąca.
Do wyrobienia takiego biletu potrzebne jest jedynie ksero dokumentu poświadczającego tożsamość i rodzaj ulgi (np: legitymacja szkolna, legitymacja nauczyciela) oraz okazanie oryginału.

Uczniowie mogą korzystać z ulgi do ukończenia 24 lat, studenci do ukończenia 26 lat.

Bilet Okresowy Normalny

Jest to bilet 30-sto dniowy o nieskończonym limicie przejazdów. Ważny od daty zakupu. (Nie dotyczy lini miejskich po Krynicy i Muszynie)

bilet wieloprzejazdowy

Bilety Wieloprzejazdowe

(dotyczy linii Nowy Sącz - Szczawnik.)

Ceną biletu jest wielokrotność biletu zwykłego jednorazowego.

Przy zakupie:

  • 10 przejazdów + 2 gratis
  • 20 przejazdów + 4 gratis
  • 30 przejazdów + 6 gratis
  • 40 przejazdów + 8 gratis
  • 50 przejazdów + 10gratis

Okres ważności biletu wieloprzejazdowego wynosi 60 dni od daty zakupu.

 

UWAGA! Zakup biletu imiennego jakim są bilet miesięczny, okresowy i wieloprzejazdowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji biletu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).